Přesun na obsah

Stamicovo kvarteto

Jan Václav Stamic 1717 - 1757

Mannheim

Je jedním z nejznámějších českých komponistů z období raného klasicismu. Pocházel z Havlíčkova (dříve Německého) Brodu. Hudební základy získal od svého otce I. A. Stamice, varhaníka, sbormistra a skladatele tamějšího chrámu. Ve svých 24 letech slavil první velký úspěch ve Frankfurtu při korunovaci císaře Karla VI. a poté vstoupil do služeb kurfiřta Karla Theodora v Mannheimu.

Jeho skladatelský odkaz čítá na 50 symfonických děl, řadu houslových koncertů a mnohá díla komorní. V jeho symfonických dílech vykrystalizoval nový hudební sloh, zavedl v orchestru dosud nepoužívané nástroje a začal využívat individuální dynamiku.

Zemřel předčasně ve věku 40 let a je pochován v Mannheimu.

zpět