Přesun na obsah

Stamicovo kvarteto

Úspěchy Stamicova kvarteta

červen 1985

vznik Stamicova kvarteta

16. 9. 1985

první koncert Stamicova kvarteta v pražském Klementinu

17. 10. 1985 - 24. 11. 1985

první zájezd do Anglie a Irska

září 1986

vítězství v kvartetní soutěži pořádané Evropskou rozhlasovou unií v rakouském Salcburku

3. 11. 1986

koncert v salcburském Mozarteu přenášený do členských států EBU, Kanady a USA

17. 6. 1987

Český spolek pro komorní hudbu - výroční cena pro rok 1987

1988

Grand Prix du Disque de l'Academie Charles Cros Paris za nahrávku smyčcových kvartetů A. Dvořáka (F-Dur, op. 96, G-Dur, op. 106)

1991

Grand Prix du Disque de l'Academie Charles Cros Paris za nahrávku kompletu smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů

duben 1993

Zlatá ladička časopisu Diapasson za nahrávku kvintetů A. Dvořáka (Jan Talich - viola a Jiří Hudec - kontrabas)

Pražské jaro 1997

kompletní provedení smyčcových kvartetů Aloise Háby na třech koncertech

1998

Cena České hudební rady za natočení a provedení smyčcových kvartetů A. Háby na Pražském jaru

duben 1998

prvenství ve srovnávací anketě nahrávek smyčcových kvartetů Leoše Janáčka britského časopisu Gramophone

2000

EuroArt Praha - festival „Stamicovo kvarteto a hosté“

2001 - 2002

EuroArt Praha - 2. ročník festivalu „Stamicovo kvarteto a hosté“

zpět